Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:12.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:15 stk 
Fenofase:Blomstring12.04.2019


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:2ha+2hu 
Fenofase:Ankomst12.04.2019


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Voksenstadiet12.04.2019


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:9ha+8hu 
Fenofase:Ankomst12.04.2019