Resultater

Rapportør:Michael Heim
Observatører:Michael Heim
Område:Herumveien 33, Ås (Ås, Viken)
Dato:10.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:3 stykker 
Fenofase:Ankomst10.04.2019
© Michael Heim (10.04.2019)


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:2 stykker 
Fenofase:Ankomst07.04.2019