Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:10.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst07.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2019