Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:10.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring05.04.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst07.04.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring08.04.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst05.04.2019


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst05.04.2019