Resultater

Rapportør:Torhild Lode
Observatører:Torhild Lode
Område:Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Østfold)
Dato:06.04.2019
Registrert:07.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:2 jernspurvar 
Fenofase:Ankomst07.04.2019
Jernspurv etter ublidt møte med eit vindauge.
© Torhild Lode (06.04.2019)
© Torhild Lode (06.04.2019)