Resultater

Rapportør:Bjørn Magne Brattebø
Observatører:Bjørn Magne Brattebø
Område:Øvre Maudal (Gjesdal, Rogaland)
Dato:06.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2019