Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
Dato:30.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2019