Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:29.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Sang for første gang29.03.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst29.03.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:gule 
Fenofase:Blomstring29.03.2019