Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:27.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2019


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring27.03.2019