Resultater

Rapportør:Alstad barneskole
Område:Tverlandet (Bodø, Nordland)
Dato:26.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2019