Hjemsted:Bodø, Nordland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:22.08.2006
Brukere:2