Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
Dato:26.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:På fuglebrett 
Fenofase:Ankomst19.03.2019