Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Strai (Kristiansand, Vest-Agder)
Dato:25.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Merknad:Ett eks. på påskelilje 
Fenofase:Voksenstadiet25.03.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Merknad:Ett eks. flygende 
Fenofase:Ankomst25.03.2019