Resultater

Rapportør:Randi Holien
Observatører:Randi Holien
Område:Holien gard, øye (Vang, Oppland)
Dato:25.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Merknad:3 stk. 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst23.03.2019