Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Hedmark)
Dato:22.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst22.03.2019