Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:18.03.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:støving 
Fenofase:Blomstring17.03.2019