Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
Dato:28.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst28.02.2019


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring28.02.2019