Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:16.02.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Sang for første gang15.02.2019


Art:Husflue (Musca domestica) 
Fenofase:Voksenstadiet15.02.2019


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Sang for første gang15.02.2019