Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:21.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Groblad (Plantago major) 
Fenofase:Blomstring21.06.2018


Art:Krattmjølke (Epilobium montanum) 
Fenofase:Blomstring21.06.2018


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring21.06.2018