Resultater

Rapportør:Johannes Nome
Observatører:Johannes Nome
Område:Heggjabygda (Stad, Vestland)
Dato:10.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst10.06.2018
Det var ein god avstand til fuglane. 2 stk. vart observert i området.
© Johannes Nome (09.06.2018)