Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:03.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring03.06.2018


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring03.06.2018


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring03.06.2018


Art:Ryllik (Achillea millefolium) 
Fenofase:Blomstring03.06.2018


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring03.06.2018


Art:Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger) 
Fenofase:Voksenstadiet02.06.2018


Art:Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger) 
Fenofase:Første observasjon02.06.2018