Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:28.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Snauveronika (Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018