Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:27.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Lerkefalk (Falco subbuteo) 
Fenofase:Ankomst26.05.2018