Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:27.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:rett tilbake på hekkeplassen oppunder taket 
Fenofase:Ankomst24.05.2018