Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:25.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Merknad:Mykje blomster. 
Fenofase:Blomstring25.05.2018
Kvitsoleieforekomst i eit lite bekkegjel.
© Ottar Sætre (25.05.2018)


Art:Ramsløk (Allium ursinum) 
Fenofase:Blomstring25.05.2018


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring25.05.2018