Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:22.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2018


Art:Hvitlyng (Andromeda polifolia) 
Fenofase:Blomstring22.05.2018


Art:Molte (Rubus chamaemorus) 
Fenofase:Blomstring22.05.2018


Art:Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni) 
Fenofase:Voksenstadiet22.05.2018


Art:Øyenstikkere (Odonata) 
Fenofase:Voksenstadiet21.05.2018