Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
Dato:18.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang17.05.2018


Art:Ramsløk (Allium ursinum) 
Fenofase:Blomstring18.05.2018


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring18.05.2018


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring18.05.2018


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring17.05.2018


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring18.05.2018


Art:Åkermarikåpe (Aphanes arvensis) 
Fenofase:Blomstring17.05.2018