Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:15.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Myske (Galium odoratum) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Reinrose (Dryas octopetala) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018
I vegskråning i sørvestvend li.
© Ottar Sætre (15.05.2018)


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018
I ei solvend vegskråning med berg og ur.
© Ottar Sætre (15.05.2018)


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018