Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:14.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang14.05.2018


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang14.05.2018