Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:10.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2018


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst10.05.2018


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst10.05.2018


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst09.05.2018


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst09.05.2018


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2018


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018