Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:10.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring09.05.2018


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Hagerips (Ribes rubrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Rød skogsmaur (Formica rufa) 
Fenofase:Voksenstadiet09.05.2018


Art:Solbær (Ribes nigrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018


Art:Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2018