Resultater

Rapportør:Bjørn Magne Brattebø
Observatører:Bjørn Magne Brattebø
Område:Øvre Maudal (Gjesdal, Rogaland)
Dato:08.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.2018


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2018