Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Viken)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring13.04.2018


Art:Engfiol (Viola canina) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring27.04.2018


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring27.04.2018


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Skogsmaur (Formica) 
Fenofase:Voksenstadiet27.04.2018


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring27.04.2018