Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:hann, hunn kom 8.4 
Fenofase:Ankomst27.03.2018


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:store! 
Fenofase:Voksenstadiet27.04.2018


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2018


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst08.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2018


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2018


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring27.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018