Resultater

Rapportør:Ronny Sværen
Observatører:Ronny Sværen
Område:Geitahaugen (Fjell, Hordaland)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst08.04.2018


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst15.03.2018


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst04.05.2018


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2018


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst28.04.2018


Art:Myrsnipe (Calidris alpina) 
Fenofase:Ankomst25.02.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst09.04.2018


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst19.02.2018


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst30.03.2018


Art:Sidensvans (Bombycilla garrulus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst14.04.2018