Kommune:Fjell, Hordaland
Områdetype:skog‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:30.04.2016
Beskrivelse:
svaberg, furu, kratt, dyrket mark.
Område ID55828
Undersøkt av:Ronny Sværen (2016, 2018-2019)
kart
UTM 6726039 nord, -41662 øst, sone 33