Kommune:Øygarden, Vestland
Områdetype:skog‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:30.04.2016
Beskrivelse:
svaberg, furu, kratt, dyrket mark.
Område ID55828
Undersøkt av:Ronny Sværen (2016, 2018-2020)