Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:6.klasse v Eli Brattland Enga skole
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:28.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang15.04.2018