Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:26.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:noen småflokker 
Fenofase:Ankomst16.04.2018