Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:26.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Merknad:en flokk på veg nordover, men vendte om sørover ved Gjøvik der Mjøsisen begynner.. 
Fenofase:Ankomst23.04.2018