Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:25.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst25.04.2018