Resultater

Rapportør:Kaland barne- og ungdomsskule
Observatører:Elin-Marie og Victoria
Område:Vardetangen (Austrheim, Vestland)
Dato:23.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:den var der og heile tida og fløy rundt oss 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:den sang ikkje den skreik 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:den byggde også på holmen 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Merknad:Det var komt lange nåler 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2018


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Merknad:Den lukta sterkt 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:den var der heile tida 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:den sang ikkje den skreik 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:den byggde reir på ei øy ute på holmen 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Me fant han i veikanten til vardetangen 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Dei surra runt hodet på oss 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2018


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Me såg han på vei til årevikane når me sykkla 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:han satt oppe i gran treet 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Den sang ikkje så masse men litt  
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:han hadde truleg bygd reir i treet 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Merknad:Me fant han på vatnet  
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Merknad:den sang ikkje når me var der, men vi høyrde han/ho etter 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Merknad:den byggde ikkje reir 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:den hadde fott nokre blader og knoppar 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:pusekaten var blitt til poll 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Merknad:noken hadde pusekatter noken ikkje 
Fenofase:Gåsunger20.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Me fan stæren i gran skogen 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Den sang tydeleg 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Den tok kvista opp i treet 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Me såg han på berget ute ved sjøen 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Den sang nor han flaug vekk  
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Den bygde truleg reir på holmene 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018