Resultater

Rapportør:Kaland barne- og ungdomsskule
Observatører:Tuva og Thea
Område:Vardetangen (Austrheim, Hordaland)
Dato:23.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2018


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Kjempesøtgras (Glyceria maxima) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger20.04.2018


Art:Strandrør (Phalaroides arundinacea) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2018


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging20.04.2018


Art:Torvmyrull (Eriophorum vaginatum) 
Fenofase:Blomstring20.04.2018