Resultater

Rapportør:Bjarnhild Sværen
Observatører:Bjarnhild Sværen
Område:Øvre Godvik (Bergen, Vestland)
Dato:22.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Merknad:Kjernebiter har jeg aldri observert på foringsplassen før. Spiste solsikkefrø på bakken.  
Fenofase:Ankomst22.04.2018
Sikkert ikke noe trekkfugl,men har aldri sett Kjernebiter på foringsplass før.
© Bjarnhild Sværen (22.04.2018)