Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:16.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Merknad:rundt tunbjørka 
Fenofase:Blomstring14.04.2018


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst10.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst16.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:5 stk 
Fenofase:Ankomst15.04.2018