Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland, Nordland)
Dato:16.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Merknad:Sang i Åsen 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:På foringsplass 
Fenofase:Ankomst14.04.2018