Resultater

Rapportør:Odd Hjorth -Sørensen
Observatører:Odd Hjorth -Sørensen
Område:Guslandstrand (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:15.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst14.04.2018


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Merknad:Ca. 160 stk  
Fenofase:Ankomst14.04.2018


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst14.04.2018


Art:Siland (Mergus serrator) 
Fenofase:Ankomst14.04.2018