Resultater

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Område:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
Dato:14.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.04.2018


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet13.04.2018


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.04.2018


Art:Stjertmeis (Aegithalos caudatus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2018