Resultater

Rapportør:Håvard Moen
Observatører:Håvard Moen
Område:Villandvegen 55 (Notodden, Telemark)
Dato:10.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:En enkelt linerle 
Fenofase:Ankomst10.04.2018
Første linerla registrert hos oss i år.
© Håvard Moen (10.04.2018)