Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:09.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Fenofase:Blomstring09.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Eit par på taket 
Fenofase:Ankomst09.04.2018