Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:09.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2018


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang09.04.2018